خطای Unrecognized app

ممکن است پس از دانلود و اجرای برنامه‌های پیشروبات مانند برنامه نصب پیشروبات اسکرچ ۳ با اخطار روبرو یا مشابه آن مواجه شوید.

این اخطار به علت ناشناس بودن توسعه دهنده نرم افزار از طرف ویندوز پیش می‌آید. برای اطمینان از این که برنامه یک توسعه دهنده، توسط شخص دیگری دستکاری و دستخوش تغییر نشود در موقع اجرا این اخطار به کاربر داده می‌شود.

پس تا زمانی که نرم‌افزارهای توسعه یافته توسط پیشروبات را از سایت خود پیشروبات دانلود و نصب می‌نمایید جای نگرانی از این لحاظ وجود ندارد.

* در این حالت، برای نصب برنامه، ابتدا کافی است روی عبارت More Info کلیک نمایید.

خطای unrecognized app

 

Windows protected your PC
Microsoft Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting. Running this app might put your PC at risk.
More info

با کلیک بر روی More Info دگمه Run anyway مطابق شکل روبرو ظاهر می‌گردد.

** با کلیک بر روی دگمه Run anyway برنامه نصب اجرا می‌شود.

توجه: اگر بعد از کلیک بر روی Run anyway پنجره User  Access Control ظاهر شد لطفا روی دگمه Yes کلیک نمایید تا برنامه نصب اجرا شود.

رفع خطای unrecognized app


Windows protected your PC
Microsoft Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting. Running this app might put your PC at risk.
App: pishrobot-scratch-3.x.x-installer.exe
Publisher:  Unknown publisher 

خطای AutoRun CD Data file does not exist

ممکن است در هنگام نصب برنامه‌هایی چون PRCLAB‌ یا PRBlock با خطای AutoRun CD Data file does not exist مواجه شوید.

این خطا معمولاً موقعی رخ می‌دهد که پک‌های نصب را از بخش راهنمای پیشروبات دانلود نموده‌اید اما پک نصب به طور کامل و صحیح دانلود نشده است.

در این صورت برای رفع خطا، باید دوباره برنامه نصب را از سایت به صورت کامل دانلود و برنامه را از ابتدا نصب نمایید.

خطای AutoRun CD Data file does not exist

تاریخ آخرین بروز رسانی: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴