نرم افزار AnyDesk برای پشتیبانی از راه دور

AnyDesk یک نرم افزار است که دسترسی به رایانه شخصی و یا یک دستگاه میزبان که برنامه AnyDesk روی آن اجرا شده است را برای رایانه یا دستگاه مهمان و به صورت امن معمولا از طریق اینترنت به وجود می‌آورد.

این برنامه از راه دور قابلیت‌هایی نظیر کنترل و کار با دستگاه میزبان، ارسال و دریافت فایل، VPN و … را برای اموری نظیر دورکاری، رفع عیب و پشتیبانی را برای فرد مهمان به وجود می‌آورد.

برای دانلود این نرم افزار به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://anydesk.com/en

در macOS باید سه دسترسی Accessibility و Full Disk Access و Screen Recording به AnyDesk داده شود. برای دریافت راهنمایی بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://support.anydesk.com/knowledge/security-permissions-on-macos