آموزش مونتاژ و استفاده از P-ARM

ربات Pbot را با نصب بازوی رباتیک P-arm ارتقا دهید. ربات و بازوی رباتیک خود را کدنویسی کنید و به کمک سه سروو موتور و گیریپر موجود بر روی بازوی رباتیک خود و پی بات دنیای ربات‌های بسکتبالیست، کارخانه‌ای، انباردار و … راتجربه کنید. 

بازوی رباتیک P-arm  و ربات پی بات شما را از دنیای مجازی کدنویسی اسکرچ به دنیای کدنویسی اسکرچ در جهان ملموس خواهند برد و تجربه‌هایی متفاوت را برای شما ایجاد خواهند کرد.