کلاس‌های رباتیک برنامه‌نویسی کدنویسی

dr-r-in-pishrobot-class

کلاس‌ رباتیک و کدنویسی مقدماتی و پیشرفته‌ کودک

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

کلاس‌های برنامه‌نویسی و رباتیک مقدماتی و پیشرفته نوجوان

کلاس‌ رباتیک و برنامه‌نویسی پیشرفته و مقدماتی دانشجویی