کلاس‌های رباتیک برنامه‌نویسی کدنویسی

dr-r-in-pishrobot-class

کلاس‌ تابستانی رباتیک و کدنویسی مقدماتی و پیشرفته‌ کودک

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

کلاس‌های تابستانی برنامه‌نویسی و رباتیک مقدماتی و پیشرفته نوجوان

کلاس‌ تابستانی رباتیک و برنامه‌نویسی پیشرفته و مقدماتی دانشجویی