تبلیغ کلاس‌های پیشروبات در بهار ۱۴۰۲
تبلیغ کلاس‌های پیشروبات در بهار ۱۴۰۲

کلاس‌های رباتیک و کدنویسی مقدماتی و پیشرفته‌ کودک

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

۳۰۰،۰۰۰ تومان هدیه پیشروبات به ثبت نام اولی‌ها

کلاس‌های برنامه‌نویسی و رباتیک مقدماتی و پیشرفته نوجوان

کلاس‌های رباتیک و برنامه‌نویسی پیشرفته و مقدماتی دانشجویی