نتایج نهمين دوره "المپياد ربات‌های آموزشی"

اولین دوره‌ی مسابقات STEAM CUP آزاد ایران

المپیک ربات‌های انسان‌نما
شهرنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
تهران

علیرضا دمیرچی

امیرحسین انگورانی

محمدسجاد خان‌بابایی

متوسطه دوره دوم میزان۱
تهران

امیرعلی کرمی

ندا مشایخی

علی صفری

گروه آزاد۲
تهران

مریم نقدیانی

گروه آزاد۳
کرج

سهیل دبیرزاده

محمدسینا عباسیان

مرکز رباتیک رایمند ربات۴
تهران

محمدعلی کیانی

محمدمهدی کیانی

متوسطه دوره اول احسان۵
فایل رتبه‌بندی تمام گروه‌ها

سازه‌های خلاقانه ROBOTIS
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
-تهران-احمد محتشم متینگروه آزاد۱
-یزد-

سید محمد موسوی

عرفان پورجعفری

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق۲
-کرج-احسان جوانبختمرکز رباتیک رایمند ربات۳
۳تهرانپسرانه

طاها ناگهی

حمیدرضا ابدی

متوسطه دوره دوم مفید ۳
۴تهرانپسرانه

علی احمدی

علی داوری

امیرحسین مباشری

متوسطه دوره اول صلحاء۴
۴تهرانپسرانه

علی ناصح

علی علی یار حسینی

امیررضا ظفرقندی

متوسطه دوره اول صلحاء۵

دیپلم‌های افتخار سازه‌های خلاقانه ROBOTIS
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزدیپلم افتخار
-یزد-

سید محمد موسوی

عرفان پورجعفری

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاقخلاقانه‌ترین ایده‌
-کرج-احسان جوانبختمرکز رباتیک رایمند رباتخوش​ ساخت‌ترین ربات‌ها
-یزد-

سید محمد موسوی

عرفان پورجعفری

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاقبهترین تبلیغات محیطی و دکورسازی
-تهران-احمد محتشم متینگروه آزادپیچیده‌ترین ربات

برترين‌ تيم‌ها در مقطع دبستان

ربات‌های کارخانه‌ای - مقطع دبستان
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
-کرج-سالار زینلیانمرکز رباتیک رایمند ربات۱
-کرج-

یسنا میرین بیگلو

فربد سحرگشا

رامتین خوشکار

مرکز رباتیک رایمند ربات
-کرج-

امیرسالار سامانی

مرکز رباتیک رایمند ربات۲
۲تهرانپسرانه

محمد حسین آبشار

مهدی وجهی

سید متین حسینی

دبستان میزان۳
-کرمان-امیرعلی رضاییمرکز رباتیک سماء رباتیک
-کرج-

امیر فتاحی

مرکز رباتیک رایمند ربات۴
۲تهرانپسرانه

مانی نایبی

محمد عرفان رضایی

دبستان جاوید
-کرج-

سهند بخشی

پویان نوروزی

مرکز رباتیک رایمند ربات۵
فایل رتبه‌بندی تمام گروه‌ها

اتومبیل‌های بدون راننده (لاجیک) - مقطع دبستان
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
-قم-

علی صالح زاده

مرکز آموزشی پژوهش۱
-زنجان-

علیرضا جعفری

حمیدرضا اسدی

طه محمدی

مرکز رباتیک دیباگران زنجان۲
۳تهراندخترانهرژینا سلمانیاندبستان دخترانه صالحین۳
۴تهران-

علی آردیان طاهری

محمد غفاری

مرکز آموزشی علم و صنعت۴
-اهواز-محسن جلالی زادهمرکز آموزشی خانه رباتیک۵
فایل رتبه‌بندی تمام گروه‌ها

اتومبیل‌های بدون راننده (برنامه نویسی) - مقطع دبستان
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
-یزد-

امیرحسین فلاح

سید محسن میردهقان

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق۱
۲تهرانپسرانهمهدی دانش‌فردبستان معرفت هستی۲
۲تهرانپسرانه

حمیدرضا زاهدی

آرش محمدی

دبستان جاوید
۵تهران-محمد مبین کبودانیمرکز آموزشی علم و عمل۳
۲تهرانپسرانه

علی محلوجی

سید امیرحسین حسینی

رضا کدخداشهریاری

دبستان میزان۴
فایل رتبه‌بندی تمام گروه‌ها

ربات‌های پله‌نورد - مقطع دبستان
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
-ابرکوه-

شاهرخ استادنژاد

علی حسینی

علیرضا اکرمی

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق۱
-ابرکوه-

امیرعباس قنبری

صوفیا معماریان

سید محمد رسولی

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق۲
-اهواز-

محمدامین یرفی

امیرحسین سروش​مهر

مرکز آموزشی خانه رباتیک
-کرج-آرین امینیمرکز رباتیک رایمند ربات۳
-اهواز-علی کوهیمرکز آموزشی خانه رباتیک
-یزد-مرتضی محمدیمرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق۴
-زنجان-

پویا بهمنی

محمود ضیائی

مرکز رباتیک دیباگران زنجان
-اهواز-محمد حسین لامی زادهمرکز آموزشی خانه رباتیک
۲تهرانپسرانهمبین محمدیدبستان پارسا
۵تهران-سهیل احمدیمرکز آموزشی علم و عمل۵
۲تهرانپسرانه

علی محلوجی

سید امیرحسین حسینی

رضا کدخداشهریاری

دبستان میزان
فایل رتبه‌بندی تمام گروه‌ها

سازه‌های خلاقانه - مقطع دبستان گروه مبتدی
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
-کرج-امیر قهرمانیانمرکز رباتیک رایمند ربات۱
-کاشان-

نگار عبایی

ریحانه سلمانی

رضوانه عصار

گروه آزاد۲
۱تهرانپسرانهمانی سبزواریدبستان شهید فرهنگیان
-کرج-کیارش محمدیمرکز رباتیک رایمند ربات۳
۸تهراندخترانهملانی مگردیچیاندبستان تونیان
۳تهرانپسرانهعلی محسنیدبستان پسرانه صالحین
۱تهرانپسرانه

محمدمهدی هاشمی​پناه

محمدحسین هاشمی​پناه

دبستان شهید فرهنگیان۴
-تنکابن / عباس‌آباد-

ستاره نصرالله​زاده

سپیده نصرالله زاده

مرکز رباتیک ستاره فناوری نسل هوشمند۵
-کاشان-

مبینا مشمول

نرگس ابن علی

یگانه رحیمی

گروه آزاد
-کاشان-

کوثر عرب

کوثر سادات ابن​الرسول

ثنا کرسی

گروه آزاد
۲تهرانپسرانهامیرحسین واشقانیدبستان مصباح

سازه‌های خلاقانه - مقطع دبستان گروه پیشرفته
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
۲تهرانپسرانهعلی اصغر درویش ونددبستان میزان۱
۳تهرانپسرانهنیما مینوییدبستان پسرانه صالحین۲
-کرج-

کسری مهرعلیزاده

امید رستگارفر

مرکز رباتیک رایمند ربات
۱بندرعباسپسرانه

علیرضا جعفری فرد

ایلیا کرمشاهپور

دبستان نور۳
۳تهراندخترانهترنم علیزادهدبستان دخترانه توسعه
۸تهرانپسرانه

پاول سرکیسیان

دوین طهماسیان

دبستان نائیری۴
۱ساریدخترانهصدف زارعیدبستان دخترانه پیشتازان کامپیوتر ایران
-کرج-پارسا افشاریمرکز رباتیک رایمند ربات
-تهران-مهدیه عسگریگروه آزاد۵
-هرات (افغانستان)-محمد کاظمیمؤسسه تعلیمی خصوصی توحید
۲تهرانپسرانه

محمد مهدی معیری

علیرضا رمضانی

محمد مهدی نصیری

دبستان میزان

دیپلم‌های افتخار سازه‌های خلاقانه - مقطع دبستان گروه پیشرفته
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزدیپلم افتخار
-کرج-پارسا افشاریمرکز رباتیک رایمند رباتخلاقانه‌ترین ایده‌
-هرات (افغانستان)-محمد کاظمیمؤسسه تعلیمی خصوصی توحید
-زنجان-

علی اوصالی

زهرا اوصالی

مهدیس رستملو

مرکز رباتیک دیباگران زنجانخوش​ ساخت‌ترین ربات‌ها
۲تهرانپسرانه

محمد مهدی معیری

علیرضا رمضانی

محمد مهدی نصیری

دبستان میزان
۲تهرانپسرانه

امید فلاحی

محمد آهنگر

دبستان جاوید
۸تهراندخترانهآماسیا نظریاندبستان تونیان
۱بندرعباسپسرانه

محمد مهدی خاکزاده

مهدی حاجی پور

دبستان نوربهترین تبلیغات محیطی و دکورسازی
۱ساریدخترانهصدف زارعیدبستان دخترانه پیشتازان کامپیوتر ایرانبهترین ارائه‌
-تهران-مهدیه عسگریگروه آزاد
-یزد-

امیرحسین فلاح سید

محسن میردهقان

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاقپیچیده‌ترین ربات‌
۸تهرانپسرانه

پاول سرکیسیان

دوین طهماسیان

دبستان نائیری
۲تهرانپسرانه

محمد مهدی معیری

علیرضا رمضانی

محمد مهدی نصیری

دبستان میزان

برترين‌ تيم‌ها در مقطع متوسطه

ربات‌های مریخ‌نورد - مقطع متوسطه
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
۱تهرانپسرانه

امیررضا پرورش

امیرحسین خطیبی

علی پازوکی

متوسطه دوره اول پیام۱
۵تهران-

سارا هادی​زاده

پارسا هادی​زاده

مرکز آموزشی علم و عمل۲
۵تهران-محمد رضاییمرکز آموزشی علم و عمل۳
۱بندرعباسپسرانه

محمدجواد دهقان

عباس براهیمی

متوسطه دوره اول نور
-یزد-

مرتضی محمدی

مصطفی محمدی

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق۴
‍۱بندرعباسپسرانه

مبین تیماس

علی رضایی

محمدامین عسگری

متوسطه دوره اول نور
-تهران-

لاوینیا شاخ وردیان

گروه آزاد
-تهران-

سارا عامی مطلق

علی فدائی فرد

گروه آزاد۵
-کرج-

علی فریدنیا

مرکز رباتیک رایمند ربات
فایل رتبه‌بندی تمام گروه‌ها

ربات‌های امدادگر (لاجیک) - مقطع متوسطه

منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
-یزد-

بهناز کرمی

فرانک بیشمار

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق

۱
-اهواز-

امیرحسین اصولیان

امیرحسین جمشیدی

حسین قاسمی

مرکز آموزشی خانه رباتیک۲
-اهواز-

نوید قنواتی

محمد حیاتی​پور

علی​اصغر داوودی

مرکز آموزشی خانه رباتیک۳
-کرمان-

محمد حسنی

پرهام شادمان

امیرحسین امینی

مرکز رباتیک سماء رباتیک

۴
۴تهراندخترانهدینا خلیلیمتوسطه دوره اول ندای زهرا۵
فایل رتبه‌بندی تمام گروه‌ها

ربات‌های امدادگر (برنامه نویسی) - مقطع متوسطه
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
-یزد-

عرفان حبیب زاده

عارف رضایی

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق

۱
-تهران-

احمد محتشم متین

گروه آزاد۲
-اهواز-

آرین سالاری

مرکز آموزشی خانه رباتیک۳
۱بندرعباسپسرانه

محمدحسین احمدی​نژاد

محمدطاها رضایی

علیرضا نیری

متوسطه دوره اول نور

۴
۱بندرعباسپسرانه

مسیح مکی آبادی

محمد صدیق محمودی

متوسطه دوره اول نور۵
فایل رتبه‌بندی تمام گروه‌ها

ربات‌های انباردار - مقطع متوسطه
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
-یزد-

محمدعلی عوض​پور

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق۱
-کرمان-

محمدحسین حسین خانی

مرکز رباتیک سماء رباتیک۲
۱بندرعباسپسرانهامیر ابوطالبیمتوسطه دوره اول نور۳
-ابرکوه-

ابوالفضل ناجی

مجتبی کاظمی

امیرمحمد حصاری

مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق
-کرج-

محمدامیر راحتلو

مرکز رباتیک رایمند ربات

۴
۱بندرعباسپسرانه

محمدرضا یوسفی

متوسطه دوره اول نور۵
فایل رتبه‌بندی تمام گروه‌ها

سازه‌های خلاقانه - مقطع متوسطه
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزرتبه
-قائم شهر-علیرضا صادقی علیاییگروه آزاد۱
-لواسان-

عادل سلطان احمدی

عماد سلطان احمدی

مرکز رباتیک آذرخش گستر لواسان
۱۲تهراندخترانه

فاطمه حاج​علیزاده

زهرا امانی

مائده طاهری

متوسطه دوره اول روشنگر۲
-یزد-علی حاجی رضاییمرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق
-کرج-امید شیراوژنمرکز رباتیک رایمند ربات۳
-تهران-

علی اسدی

ثنا اسدی

گروه آزاد
۴تهراندخترانه

زهرا خسروی

فاطمه علوی نیا

متوسطه دوره اول ندای زهرا۴
۱تهرانپسرانه

شهاب الدین موحدی

محمد حسین دیبایی

متوسطه دوره اول پیام
۴تهراندخترانه

هیوا ایروانی

فرناز نوری

نگار مکتب دار

متوسطه دوره اول ندای زهرا
۱تهراندخترانه

ریحانه دره باغی

ریحانه صمدی

متوسطه دوره اول شکوفه
-کرج-آرش حقیقیمرکز رباتیک رایمند ربات۵

دیپلم‌های افتخار سازه‌های خلاقانه - مقطع متوسطه
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام مرکزدیپلم افتخار
۴تهراندخترانه

هیوا ایروانی

فرناز نوری

نگار مکتب دار

متوسطه دوره اول ندای زهراخلاقانه‌ترین ایده‌ها
۴تهرانپسرانهامیرعباس آوندصالحیمتوسطه دوره اول احسان
۱تهراندخترانه

ریحانه دره باغی

ریحانه صمدی

متوسطه دوره اول شکوفهخوش​ ساخت‌ترین ربات‌ها
۴تهراندخترانه

زهرا خسروی

فاطمه علوی نیا

متوسطه دوره اول ندای زهرا
- تنکابن / عباس‌آباد-

مبینا شاپوری

رز قاسم​زاده

مرکز رباتیک ستاره فناوری نسل هوشمندبهترین‌های تبلیغات محیطی و دکورسازی
۱تهرانپسرانه

شهاب الدین موحدی

محمد حسین دیبایی

متوسطه دوره اول پیامبهترین ارائه
-کرج-آرش حقیقیمرکز رباتیک رایمند رباتپیچیده‌ترین ربات‌ها