پیشروبات: مرکز رباتیک هوشمند افزار
Educational Robots Olympiad

مسابقات رباتيک

 

شرکت هوشمند افزار در جهت ارتقای سطح علمی و ارزشیابی کمی و کیفی مدارس تحت پوشش خود، سالانه اقدام به برگزاری مسابقات و جشنواره ‌های رباتیک می‌نماید.

امروزه برگزاری مسابقات گوناگون یکی از بهترین راهکارها جهت بالابردن انگیزه یادگیری در سطوح مختلف سنی می‌باشد. پشتوانه علمی، دقت، پشتکار، کار گروهی از عناصر برجسته پیروزی در میدان مسابقه است. یک رقابت سالم و مهیج عرصه‌ای است برای دانش‌آموزان تا توانایی‌های خویش را در مصاف با همسن‌ و ‌سالان خویش ارزیابی نمایند.
در این راستا شرکت هوشمند‌افزار طبق روال هر سال، جهت فراگیری مهارت‌های رباتیک در طول سال تحصیلی و در معرض آزمایش گذاردن این مهارت‌ها، آشنایی با ایده‌های جدید و کسب تجربه برای شرکت در مسابقات رسمی کشوری و بین‌المللی، اقدام به برگزاری سالانه المپیاد ربات‌های آموزشی در میان مقاطع مختلف تحصیلی در سراسر کشور می‌نماید.
در طراحی عناوین و موضوعات مسابقات المپیاد سعی گردیده تا این رقابت‌ها حتی‌الامکان مشابه و مرتبط با رقابت‌های معتبر داخلی و بین‌المللی مانند خوارزمی، روبوکاپ، IROC و ... باشد و از این رهگذر تجربه ارزشمندی برای شرکت‌کنندگان علاقمند برای ادامه در مدارج بالاتر فراهم آید.

نهمین المپیاد ربات‌های آموزشی
هشتمين المپیاد ربات های آموزشی

هشتمین المپیاد ربات های آموزشی 

هشتمین دوره الم‍پیاد ربات‌های آموزشی

 

هفتمين المپیاد ربات های آموزشی

هفتمین المپیاد ربات های آموزشی 

هفتمین دوره الم‍پیاد ربات‌های آموزشی

 

ششمین المپیاد ربات های آموزشی

ششمین المپیاد ربات های آموزشی 

ششمین دوره الم‍پیاد ربات‌های آموزشی

پنجمین المپیاد ربات های آموزشی

پنجمین المپیاد ربات های آموزشی 

پنجمین دوره الم‍پیاد ربات‌های آموزشی

چهارمین دوره المپیاد ربات‌های آموزشی

چهارمین المپیاد ربات های آموزشی 

چهارمین دوره الم‍پیاد ربات‌های آموزشی

 

سومین دوره المپیاد ربات های آموزشی 
سومین المپیاد ربات های آموزشی 

سومین دوره الم‍پیاد ربات‌های آموزشی

 

دومین دوره المپیاد ربات های آموزشی 
دومین المپیاد ربات های آموزشی

دومین دوره الم‍پیاد ربات‌های آموزشی

 

اولین دوره المپیاد ربات های آموزشی 
اولین المپیاد ربات های آموزشی

اولین دوره الم‍پیاد ربات‌های آموزشی