پیشروبات: مرکز رباتیک هوشمند افزار
PISHROBOT


مرکز روباتیک هوشمند افزار (پیشروبات) به تولید و عرضه انواع بازوی روباتیک جهت استفاده بر روی روبا‌ت‌های مختلف نظیر روبات امدادگر، روبات مین‌یاب، روبات خانگی و ... و یا به عنوان پلتفورم بازو، جهت انجام پروژه‌های مختلف روباتیک می‌پردازد.


بازوی روباتيک مفصلی ARM6AX12 new

ARM6AX12 بازوی رباتیک
ARM6AX12 محدوده زوایای بازوی رباتیک

بازوی روباتیک ARM6AX12 که بر اساس سروموتورهای سری AX داینامیکسل طراحی شده است دارای 7 عدد سروموتور و 6 درجه آزادی می‌باشد. سروموتورهای بازوی ARM6AX12 از نوع DYNAMIXEL AX-12 می‌باشد.

کنترل این بازو از دو طریق کنترلر قابل برنامه‌ریزی CM-5 یا CM-530 و یا کنترل از طریق کامپیوتر (PC Based Control) با واسط  USB2Dynamixel ممکن است و  این محصول با کنترلرهای CM-5 یا CM-530 و یا واسط USB2Dynamixel و یا تلفیقی از آن‌ها عرضه می‌گردد.

بدنه مکانیکی روبات، ترکیبی از برکت‌های پلاستیکی داینامیکسل و پلکسی می‌باشد که نوع آلومینیومی آن نیز به صورت سفارشی قابل تهیه می‌باشد.

 • حداکثر وزن بار قابل حمل: طبق نمودار روبرو

 • وزن بازو: 1680 گرم

 • حداکثر فاصله قابل دسترس افقی: 44.8 سانتی‌متر (فاصله مرکز دوران و گریپر در حالت بسته)

 • فاصله پایه تا محور شانه: 12.1 سانتی‌متر

 • فاصله محور شانه تا محور آرنج: 20.2 سانتی‌متر

 • فاصله محور آرنج تا محور مچ: 16.8 سانتی‌متر

مشخصات فنی

ARM6AX12 محدوده زوایای بازوی رباتیک


بازوی روباتيک مفصلی ARM6AX18 new

ARM6AX18 بازوی رباتیک
ARM6AX12 محدوده زوایای بازوی رباتیک

بازوی روباتیک ARM6AX18 شبیه بازوی ARM6AX12 می‌باشد، با این تفاوت که در آن به جای سروموتورهای DYNAMIXEL AX-12 از سروموتورهای قوی‌تر و سریع‌تر  DYNAMIXEL AX-18A استفاده شده است.


این محصول با کنترلرهای CM-5 یا CM-530 و یا واسط USB2Dynamixel و یا تلفیقی از آن‌ها عرضه می‌گردد.

 • حداکثر وزن بار قابل حمل: طبق نمودار روبرو

 • وزن بازو: 1690 گرم

 • حداکثر فاصله قابل دسترس افقی: 44.8 سانتی‌متر (فاصله مرکز دوران و گریپر در حالت بسته)

 • فاصله پایه تا محور شانه: 12.1 سانتی‌متر

 • فاصله محور شانه تا محور آرنج: 20.2 سانتی‌متر

 • فاصله محور آرنج تا محور مچ: 16.8 سانتی‌متر

مشخصات فنی


بازوی روباتيک استوانه‌ای ARMC6MX28 new

ARMC6MX28 بازوی رباتیک

بازوی روباتیک ARMC6MX28 که بر اساس سروموتورهای سری MX داینامیکسل طراحی شده است دارای 6 عدد سروموتور و 6 درجه آزادی می‌باشد.
کنترل این بازو از دو طریق کنترلر قابل برنامه‌ریزی CM-5 یا CM-530 و یا کنترل از طریق کامپیوتر (PC Based Control) با واسط  USB2Dynamixel ممکن است.

این محصول با کنترلرهای CM-5 یا CM-530 و یا واسط USB2Dynamixel و یا تلفیقی از آن‌ها عرضه می‌گردد.
بدنه مکانیکی روبات، ترکیبی از برکت‌های فلزی داینامیکسل و پلکسی می‌باشد.

 • توانایی حمل بار به صورت عمودی: تا 6 کیلوگرم

 • میزان جابجایی در جهت محور عمودی: 55 سانتی‌متر

 • میزان جابجایی در جهت محور افقی: 55 سانتی‌متر

 • حداکثر سرعت: 10 سانتی‌متر بر ثانیه


بازوی روباتيک استوانه‌ای ARMC6MX28V2 new

ARMC6MX28V2 بازوی رباتیک

بازوی روباتیک ARMC6MX28V2 نسخه‌ی جدید بازوی ARMC6MX28 می‌باشد که برای کوچک شدن ابعاد بازو، موتورهای محور عمودی و افقی در کنار هم قرار گرفته‌اند.

 • توانایی حمل بار به صورت عمودی: تا 6 کیلوگرم

 • میزان جابجایی در جهت محور عمودی: 65 سانتی‌متر

 • میزان جابجایی در جهت محور افقی: 65 سانتی‌متر

 • حداکثر سرعت: 10 سانتی‌متر بر ثانیه


بازوی روباتيک مفصلی ARM5AX12

ARM5AX12 بازوی رباتیک

بازوی روباتیک ARM5AX12 که بر اساس سروموتورهای سری AX داینامیکسل طراحی شده است دارای 6 عدد سروموتور و 5 درجه آزادی می‌باشد. سروموتورهای بازوی ARM5AX12 از نوع DYNAMIXEL AX-12 می‌باشد.
کنترل این بازو از دو طریق کنترلر قابل برنامه‌ریزی CM-5 یا CM-530 و یا کنترل از طریق کامپیوتر (PC Based Control) با واسط  USB2Dynamixel ممکن است و  این محصول با کنترلرهای CM-5 یا CM-530 و یا واسط USB2Dynamixel و یا تلفیقی از آن‌ها عرضه می‌گردد.
بدنه مکانیکی روبات، ترکیبی از برکت‌های پلاستیکی داینامیکسل و پلکسی می‌باشد که نوع آلومینیومی آن نیز به صورت سفارشی قابل تهیه می‌باشد.


بازوی روباتيک مفصلی ARM5AX18

ARM5AX18 بازوی رباتیک

بازوی روباتیک ARM5AX18 شبیه بازوی ARM5AX12 می‌باشد، با این تفاوت که در آن به جای سروموتورهای DYNAMIXEL AX-12 از سروموتورهای قوی‌تر و سریع‌تر  DYNAMIXEL AX-18A استفاده شده است.
این محصول با کنترلرهای CM-5 یا CM-530 و یا واسط USB2Dynamixel و یا تلفیقی از آن‌ها عرضه می‌گردد.


گريپر GRP-AX-V2

GRP-AX-V2 گریپر

گریپر GRP-AX-V2 سازگار با DYNAMIXEL سری AX نظیر AX-12A‌ و AX-18A می‌باشد. فک‌های این گریپر همیشه در حالت موازی با یکدیگر می‌باشند. از خواص ممتاز این گریپر این است که در حالت باز و بسته طول گریپر تغییر زیادی نمی‌کند.

 • میزان باز شدن فک ها: 10 سانتی‌متر

 • طول گریپر در حالت بسته: 11 سانتی‌متر

 • طول گریپر در حالت کاملاً باز: 8 سانتی‌متر

 • وزن کل گریپر: تقریباً 160 گرم (شامل یک موتور AX-12A)


گريپر GRP-MX28 new

GRP-MX28 گریپر

GRP-MX28 یک گریپر بر مبنای سروموتور DYNAMIXEL MX-28 و سروموتورهای مشابه با آن می‌باشد. فک‌های این گریپر همیشه در حالت موازی با یکدیگر می‌باشند. از خواص ممتاز این گریپر این است که در حالت باز و بسته طول گریپر تغییر زیادی نمی‌کند. همچنین این گریپر ضمن این که نسبت به گریپر  GRP-AX-V2 قوی‌تر می‌باشد نسبت به آن بسیار ساده‌تر به بدنه ربات و یا بازوی رباتیک متصل می‌گردد و در عین حال بدنه آن قوی‌تر می‌باشد.

 • میزان باز شدن فک ها: 12.5 سانتی‌متر

 • طول گریپر در حالت بسته: 11.1 سانتی‌متر

 • طول گریپر در حالت کاملاً باز: 14.7 سانتی‌متر

 • وزن کل گریپر: تقریباً 193 گرم (شامل یک موتور MX-28)

 • سازگار با سروموتورهای داینامیکسل RX-10 و RX-24F و RX-28 و MX-28T و MX-28R


بازوی روباتيک مفصلی ARM5RX28

ARM5RX28 بازوی رباتیک

اطلاعات به زودی تکمیل می‌گردد ...


بازوی روباتيک مفصلی ARM5RX28M

ARM5RX28M بازوی رباتیک

اطلاعات به زودی تکمیل می‌گردد ...