پیشروبات: مرکز رباتیک هوشمند افزار
HOKUYO

شرکت هوشمندافزار عرضه کننده لیزر اسکنرهای HOKUYO در ایران


ليزر اسکنر SOKUIKI

لیزر اسکنرهای HOKUYO با عنوان SOKUIKI با سرعت بسیار زیادی اشعه لیزر را در یک صفحه دو بعدی دوران می‌دهد و همزمان فاصله تک تک نقاط تا اسکنر را محاسبه و ارسال می‌نماید. با چرخش این اسکنر حول محور سوم ‌، می‌توان به یک نقشه سه بعدی از محیط دست یافت.
از این اسکنرها در لیگ روبات های امداد و نجات و همچنین لیگ روبات های خانگی به کرات و اخیراً در  لیگ روبات های مین یاب خودکار استفاده می‌شود.


ليزر اسکنر با قابليت فاصله‌يابی


URG-04LX-UG01
مدل ساده

URG-04LX-UG01 لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 20 میلیمتر تا 5.6 متر
سرعت هر اسکن: 100 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 240 درجه
رزولوشن اسکن: 0.36 درجه
دقت: 30mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 5 ولت
وزن: 160 گرم
مشخصات فنی


URG-04LX
مدل کلاسيک

URG-04LX لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 60 میلیمتر تا 4.095 متر
سرعت هر اسکن: 100 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 240 درجه
رزولوشن اسکن: 0.36 درجه
دقت: 10mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0 و RS232C
ولتاژ: 5 ولت
وزن: 160 گرم
مشخصات فنی


UBG-04LX-F01
مدل سريع

UBG-04LX-F01 لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 20 میلیمتر تا 5.6 متر
سرعت هر اسکن: 28 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 240 درجه
رزولوشن اسکن: 0.36 درجه
دقت: 10mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0 و RS232C
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 260 گرم
مشخصات فنی


UTM-30LX
مدل برتر

UTM-30LX لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 30mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 370 گرم (بدون کابل 210 گرم)
مشخصات فنی


UTM-30LX-EW
مدل شبکه‌ای برتر

UTM-30LX-EW لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: از ۱۰۰ میلیمتر تا ۱۰ متر 30mm ± و از ۱۰ تا ۳۰ متر 50mm ±
نحوه ارتباط: شبکه  Ethernet 100BASE-TX ارتباط اتوماتیک
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 210 گرم
مشخصات فنی


UXM-30LX-EW
مدل محکم

UXM-30LX-E لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 50 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 190 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 50mm ±
نحوه ارتباط: شبکه  Ethernet 100BASE-TX ارتباط اتوماتیک، پروتکل TCP/IP
ولتاژ: 10 تا 30 ولت
وزن: 800 گرم (بدون کابل)
مشخصات فنی


UXM-30LXH-EWA

UXM-30LXH-EWA لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 80 متر
سرعت هر اسکن: 50 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 190 درجه
رزولوشن اسکن: 0.125 درجه
دقت: 30mm ±
نحوه ارتباط: شبکه  Ethernet 100BASE-TX ارتباط اتوماتیک
ولتاژ: 10 تا 30 ولت
وزن: 1200 گرم
مشخصات فنی


UXM-30LN-PW
مدل محکم

UXM-30LN-PW لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 50 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 190 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 50mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 10 تا 30 ولت
وزن: 800 گرم
مشخصات فنی


UXM-30LAH-EWA

UXM-30LAH-EWA لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 80 متر
سرعت هر اسکن: 50 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 190 درجه
رزولوشن اسکن: 0.125 درجه
دقت: 30mm ±
نحوه ارتباط: شبکه  Ethernet 100BASE-TX ارتباط اتوماتیک
ولتاژ: 10 تا 30 ولت
وزن: 1200 گرم
مشخصات فنی


UST-10LX
مدل هوشمند کوچک

UST-10LX لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 60 میلیمتر تا 10 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 40mm ±
نحوه ارتباط: شبکه  Ethernet 100BASE-TX
ولتاژ: 12 و 24 ولت
وزن: 130 گرم (بدون کابل)
مشخصات فنی


UST-20LX
مدل هوشمند کوچک

UST-20LX لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 60 میلیمتر تا 20 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 40mm ±
نحوه ارتباط: شبکه  Ethernet 100BASE-TX
ولتاژ: 12 و 24 ولت
وزن: 130 گرم (بدون کابل)
مشخصات فنی


UST-05LA

UST-05LA لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 60 میلیمتر تا 5 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.5 درجه
دقت: 40mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0 و RS422
ولتاژ: 12 و 24 ولت
وزن: 130 گرم
مشخصات فنی


ليزر اسکنر با قابليت تشخيص مانع


PBS-03JN

مدل بسيار کوچک

PBS-03JN لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 200 میلیمتر تا 3 متر
سرعت هر اسکن: 100 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 178.2 درجه
رزولوشن اسکن: 1.8 درجه
نحوه ارتباط: RS-232C
ولتاژ: 24 ولت
وزن: 500 گرم
مشخصات فنی


UBG-05LN
مدل بسيار کوچک و دقيق‌تر از PBS

UBG-05LN لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 5 متر
سرعت هر اسکن: 100 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 180 درجه
رزولوشن اسکن: 0.36 درجه
دقت: 20mm ±
نحوه ارتباط: RS-232C
ولتاژ: 24 ولت
وزن: 260 گرم (بدون کابل 185 گرم)
مشخصات فنی


UTM-30LN
سنسور انعکاسی دو بعدی

UTM-30LN لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: از ۱۰۰ میلیمتر تا ۱۰ متر 30mm ± و از ۱۰ تا ۳۰ متر 50mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 370 گرم (همراه با کابل)
مشخصات فنی


UST-05LN

UST-05LN لیزر اسکنر


فاصله اندازه گیری: 60 میلیمتر تا 5 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.5 درجه
دقت: 40mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0 و RS422
ولتاژ: 12 و 24 ولت
وزن: 130 گرم
مشخصات فنی