جولای 23, 2018

آینده نرم افزار CRM -آینده پرداز روباتیک

اتوماسیون پردازش رباتیک: آینده نرم افزار CRM – بخش اول بعضی از فرایند های خدمات مشتریان، برای افرادی که باید آنها را انجام دهند تکراری، پر […]