نتایج سومین دوره "المپياد ربات‌های آموزشی"

روبات جابجاکننده اجسام (۱) - مقطع دبستان
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۶ تهران پسرانه رضا علی زاده ثابت ققنوس شعبانیه ۱
-
-
۱ تهران پسرانه علیرضا ره‌انجام روبات‌های
خلاق
امام سجاد (ع) ۲
حسنعلی هاشم‌پور
-
۱ تهران پسرانه پویان جعفر پسند فیلسوفان امام سجاد (ع) ۳
محمد مهدی قانعی
محمد تقی مددی
۲ تهران پسرانه سینا خوش ذات دانشمندان
فرید
 فرید ۴
امیر محمد دریا باری
-
۶ تهران پسرانه آرمین توکلی دماوند شعبانیه ۵
-
-

نه موفقیت و نه شکست، هدف نیستند، هدف آموختن است.

روبات پله‌نورد - مقطع دبستان
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۲ تهران پسرانه امیر طاهر فرتاشی دانشمندان علم روباتیک فرید ۱
رضا پرور
محمد خراسانی
۲ تهران پسرانه امیر علی کاظمی امپراطور روباتیک فرید ۲
علی زینال‌زاده
حسین سلطانی
۲ تهران پسرانه علی ذاکری مهارت پویندگان ۳
محمدجواد خلیل‌نیا
-
۶ تهران پسرانه آروین فلاح ماشین اژدها شعبانیه ۴
ایلیا محبوبی
-
۱ تهران پسرانه احمد پارسی‌نژاد گروه ۴ همت
محمد باقری
علی روحانی‌نژاد
۱ تهران پسرانه امیرپارسا خلیلی گروه ۱ همت ۵
محمد پاکدامن
علی بختیاری

بردن، همه چیز نیست، اما تلاش برای بردن چرا.

روبات امداد‌گر هوشمند (لاجیک) - مقطع دبستان
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۱ تهران پسرانه مهدی رضایی گروه ۲ همت ۱
مهیار رضایی
محمدعلی رستگار
۱ تهران پسرانه حمیدرضا شهریاری عقاب همت ۲
محمدحسین امیری
امیرحسین رضایی
۲  تهران پسرانه محمدامین کنعان گروه ۱ افق ۳
علیرضا یاغچی
امیرشریف رسولی

در هر رقابتی که شرکت می‌کنی، قرار است درسی بیاموزی.

سازه‌های خلاقانه - مقطع دبستان
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۶ تهران پسرانه آرمان یار احمدی Storm شعبانیه ۱
علی صادقیان
شایان مهرشاهی
۱ تهران پسرانه سید امین موسوی گروه ۱ رشد ۲
-
-
۲ تهران پسرانه محمدرضا چهارسوقی ایران روبوت جاوید ۳
امیرحسین اختراعی
نیما چینی‌چیان
۴ تهران پسرانه مهیار حداد گروه ۱ علم و ایمان
علی دادگر
رامتین مروی
۳ کرج دخترانه سارا پورعلی‌خان گروه ۱ سماء
ساغر خانی
کیمیا جاوید تک
۱ تهران پسرانه دارا طهماسبی گروه ۲ رشد ۴
یاسین احمدی
-
۶ تهران پسرانه علیرضا تاراسی Start
Robo
شعبانیه ۵
ایمان عرب حسینی
محمد انتظاریان

 

 

برترين‌ تيم‌ها در مقطع راهنمايی

رقابت، تا زمانی پسندیده است که آموزنده باشد.

روبات جابجاکننده اجسام (۲) - مقطع راهنمایی
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۱۲ تهران پسرانه محمد جواد جوهری گروه ۲ میعادنور ۱
مصطفی سراج
علی نوخیز
۴ تهران پسرانه امیر نبوی Dark Boys احسان ۲
محمدنوید مساحتی
امیرحسن بیاتی
۴ تهران پسرانه محمدامین امینی آذر A.M.Carring احسان ۳
امیر علی احمدی
-
۱ تهران پسرانه سید علی رکنی حسینی گروه ۳ امام جواد (ع)  ۴
عرفان کلهری
مهدی خندق‌آبادی
۱ تهران پسرانه محمد فوقانی گروه ۲ امام جواد (ع) ۵
محمود جعفری
محمدامین نورمحمدی
روبات جابجاکننده اجسام (۲) - مقطع راهنمایی
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۱۲ تهران پسرانه محمد جواد جوهری گروه ۲ میعادنور ۱
مصطفی سراج
علی نوخیز
۴ تهران پسرانه امیر نبوی Dark Boys احسان ۲
محمدنوید مساحتی
امیرحسن بیاتی
۴ تهران پسرانه محمدامین امینی آذر A.M.Carring احسان ۳
امیر علی احمدی
-
۱ تهران پسرانه سید علی رکنی حسینی گروه ۳ امام جواد (ع)  ۴
عرفان کلهری
مهدی خندق‌آبادی
۱ تهران پسرانه محمد فوقانی گروه ۲ امام جواد (ع) ۵
محمود جعفری
محمدامین نورمحمدی

شکست‌ها ما را قوی‌تر و به سمت پیروزی‌های بزرگتر هدایت می‌کنند.

روبات پله‌نورد هوشمند - مقطع راهنمایی
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۲ تهران پسرانه امیرحسین احمدی رسا دکتر هشترودی ۱
سیدرهام حیدری
سیاوش بهنیا
۱۲ تهران پسرانه احسان غفاری گروه ۲ ثامن الحجة (ع) ۲
محمدرضا صادقی
امیرحسین آذرنگ
۱۲ تهران پسرانه علی مراد پور پیشرو روبات جعفری اسلامی ۳
علی مرزبان شریفی
سجاد وهابی
۲ تهران پسرانه امیر گل احمدی APS دکتر هشترودی ۴
پویا محمدکاری
نیما سینا
۱۲ تهران پسرانه مهدی پارسا عارف گروه ۶ میعادنور
آرش ماهیان
هومن گلدوز
۱۲ تهران پسرانه ایمان قراگزلو گروه ۹ میعادنور ۵
امیر حقیقی
حمیدرضا عبادی

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

روبات امدادگر هوشمند ۱ (لاجیک) - مقطع راهنمایی
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۷ تهران پسرانه حمیدمیرزا رمضان‌تفرشی گروه ۱ امیر ۱
علی معینیان
محمدحسن شاهرودی
۲ تهران پسرانه علی پناهی‌فر همت مکتب الجواد (ع) ۲
علی غفاری مجد
محمد صابر
۷ تهران پسرانه امیرحسین محمودزاده گروه ۴ امیر ۳
محمدعلی شریفی
امیرعلی نبوی
۳ تهران پسرانه سیداحسان محمودی امید پیام امام ۴
صالح زندی
محمدحسین هاشم‌پور
۱۲ تهران پسرانه محمدرضا حاجیان گروه ۱ میعادنور ۵
حسن فخریان
سروش کشاورزی

پیروزی یعنی اراده برای شروع.

روبات امدادگر هوشمند ۲ (KRC) - مقطع راهنمایی
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
- تهران پسرانه رضا کوه‌پایی گروه ۱۰ گروه آزاد ۱
-
-
۱ تهران پسرانه محمدعلی رفعتی گروه ۱ امام جواد (ع) ۲
محمدعلی ایزدی
علی سورکی
۱ تهران پسرانه محمد فوقانی گروه ۲ امام جواد (ع) ۳
محمود جعفری
محمدامین نورمحمدی
۳ کرج پسرانه فائز رحمانی گروه ۱  ارشاد ۴
شایان سلطانی
مجتبی لطفی

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعد از هر زمین خوردن برخیزی.

سازه‌های خلاقانه - مقطع راهنمایی
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۱ تهران پسرانه محمد علی رفعتی گروه ۱ امام جواد (ع) ۱
محمدعلی ایزدی
علی سورکی
۱۲ تهران پسرانه مهدی پارسا عارف گروه ۶ میعادنور ۲
آرش ماهیان
هومن گلدوز
۳ تهران پسرانه امیر فرخی B پیام امام ۳
محمدرضا صحیفی
امیررضا عبدل‌زاده
۲ تهران پسرانه آریان بهزادی گروه ۱ دکتر هشترودی ۴
تابش
حمیدرضا اصلانی
۳ تهران پسرانه یاسر محمدنبی C پیام امام ۵
مهدی سیف‌الهی
علیرضا نگارستان

 

برترين‌ تيم‌ها در مقطع دبیرستان

در خاطرات هر فرد پیروزی، تعداد بسیار زیادی شکست وجود دارد.

روبات کاوشگر کنترلی - مقطع دبیرستان
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۱۲ تهران پسرانه محمد سلمانی والفجر جعفری اسلامی ۱
محمد ارژنگ
مهدی طاهرشمس
۳ تهران پسرانه محمد عدنان عمرانی گروه ۱ مرآت ۲
حسین خالصی
محمدحسین جلیلی
۱۲ تهران پسرانه رضا غفاری RMD . Co جعفری اسلامی ۳
مهدی احمدی
مصطفی عیوضی
۱ تهران دخترانه مریم شیبری‌نژاد Pro Robot شکوفه ۴
فاطمه آتشگر
ملیکا الرد
۱۲ تهران پسرانه سعید عزیزی EB جعفری اسلامی
شهاب ایمانی
محمدجواد رضایی

تجربه بالاتر از علم است.

روبات پله‌نورد هوشمند - مقطع دبیرستان
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۱۲ تهران پسرانه رضا حسنی رحمان ۲ جعفری اسلامی ۱
نیما سلیمی
حسین اورنگ
۱ تهران پسرانه امیدرضا گرجستانی ادب باقرالعلوم (ع) ۲
محمدامین ایزدپناه
-
۱ تهران پسرانه امیراحسان طاهری علم باقرالعلوم (ع) ۳
محمدمهدی طاهریان
امیرحسین صابرهمیشگی

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود، خشمناک نشود.

روبات امدادگر هوشمند ۱ (لاجیک) - مقطع دبیرستان
منطقه شهر نوع نام اعضاء تیم نام تیم نام مدرسه رتبه
۳ تهران پسرانه محمدامین نجفی گروه ۲ مرآت ۱
علی حسین یزدی
-
۱ تهران پسرانه حمیدرضا تقی زاده دانش باقرالعلوم (ع) ۲
حمید برزین‌پور
امین رسولی
۱۲ تهران پسرانه علی ذکایی روبومکانیک جعفری اسلامی ۳
علی‌رضا پیری
رضا اشتریان
۱ تهران دخترانه زهرا حسینی‌گرگانی گروه ۱ شکوفه ۴
-
-
۱ تهران دخترانه فاطمه جاودان PRIMEX شکوفه ۵
-
-